สาหร่ายพวงองุ่นแบบบรรจุขวด
หน้าปกสาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวด

สาหร่ายพวงองุ่นแบบบรรจุขวด

     จากเหตุผลของ ”ปัญหาของสาหร่ายพวงองุ่นแบบสด” ที่ได้กล่าวไว้ ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เราเคยประสบมา เราใช้เวลากว่า 1 ปีครึ่ง และด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ 4 สถาบัน ทำให้การวิจัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ และ ณ ที่เขียนบทความนี้ เรากำลังเฝ้ารอผลการตรวจจาก Central Lab เรื่องการตรวจหาสารพิษ หรือแบคทีเรีย ในช่วงติดตามผลของสาหร่ายบรรจุขวดอายุ 9 เดือน และ 12 เดือนหลังจากวันผลิต เพราะจากผลการตรวจสาหร่ายบรรจุขวดอายุ 12 เดือน เราได้รับการรับรองจากทาง Central Lab แล้วว่าปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรค หรือแบคทีเรียปนเปื้อน และสีสันของสาหร่าย รวมถึงการคืนตัวก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ย้อนกลับมาที่สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวด สามารถนำมาแก้ปัญหาด้านการตลาด และการบริโภคได้อย่างไรบ้าง

1.สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุดขวดสามารถมีอายุ (Shelf life) ได้นานไม่น้อยกว่า 12 เดือนหลังจากการผลิต

2.สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวดสามารถตอบปัญหาเรื่อง Supply Chain ให้กับตลาดได้ตลอดทั้งปี ผู้บริโภค/ ร้านอาหาร/ ตัวแทนจำหน่าย สามารถมีสาหร่ายพวงองุ่นจำหน่ายได้ แม้จะเป็นในช่วงนอกฤดูกาล

3.ร้านอาหารสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบ (Zero Waste) เพราะสาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวด มีปริมาณต่อขวดที่ 100 กรัม เชฟสามารถเปิดใช้ตามที่ต้องการใช้ หากใช้ไม่หมดยังสามารถนำไปแช่ตู้เย็น และสามารถนำส่วนที่เหลือมาทำอาหารได้ตามปกติ

4.มีความพยายามที่จะนำ “สาหร่ายพวงองุ่นสด” ไปวางขายในห้างซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ และส่วนใหญ่จะต้องถอนตัวสินค้าออก เพราะสาหร่ายต้องเจอกับอากาศที่เย็นตลอด เวลา ทำให้สาหร่ายสลด ไม่น่าทาน แต่สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวดสามารถเก็บได้ทุกสภาพอากาศ แม้แช่ช่อง Freezer ในตู้เย็น สาหร่ายบรรจุขวด ยังไม่เป็นน้ำแข็ง และสามารถฟื้นคืนสภาพได้ตามปกติ ความร้อนก็มีผลน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของสาหร่าย อย่างความร้อนในห้องครัวก็ไม่มีผลกับสาหร่ายพวงองุ่นแบบขวดแต่อย่างใด

5.สาหร่ายพวงองุ่นแบบขวด สามารถส่งทางไปรษณีย์ ถึงมือผู้รับตามน้ำหนักจริง ไม่มีน้ำรั่วไหล ทำให้ลูกค้าที่สั่งสินค้ามั่นใจถึงปริมาณที่สั่ง ไม่มีการหดหายของน้ำหนักสาหร่ายพวงองุ่น เพราะไม่มีการคายน้ำของสาหร่าย แบบสาหร่ายพวงองุ่นสด

6.หากเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือคนขายสินค้า online สามารถควบคุมการรับคำสั่งสินค้าและส่งสินค้าได้ดีเพราะสามารถ stock สินค้าได้นานกว่า ลดความกดดันการผลักดันสินค้าเพราะอายุของสาหร่ายสดจะสั้นและสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

7.สาหร่ายผ่านขั้นตอนทำความสะอาดด้วยระบบ skimming กว่า 12 ชั่วโมง เพื่อกำจัดฝุ่น ขี้เลน หรือส่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกจากสาหร่าย ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการบรรจุขวด สาหร่ายจึงไม่มีกลิ่นคาว หรือกลิ่นอันไม่เป็นที่พึงประสงค์

8.เราสามารถตอบสนองความต้องการ ด้วยการทำสัญญาการส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของสัญญา ซึ่งไม่มีฟาร์มใดที่สามารถส่งสาหร่ายพวงองุ่นสดทำได้

9.ผ่านการรับรองจาก องค์กรอาหารและยา และมีเลขสารระบบอาหาร 76-2-03361-6-0001 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทำให้ทางฟาร์มมีความมั่นใจว่า สินค้าที่เราผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี และตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในทุกรูปแบบ

10.สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวดสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ในขณะที่สาหร่ายสดไม่มีความสามารถในการส่งออกได้เลยด้วยเหตุผลของความเปราะบางของสาหร่ายสด ขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนผู้คุยกับผู้นำเข้าสินค้าจาก สิงค์โปร์ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และบรูไน

  •