เกี่ยวกับสาหร่าย

ภาพรวมของสาหร่ายพวงองุ่น​

   สาหร่ายพวงองุ่น เป็นสาหร่ายที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศแถบร้อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย จีนทางตอนใต้ และบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น สาหร่ายชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เริ่มศึกษาสาหร่ายตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1980 หรือเมื่อ 40 ปีก่อน โดยได้ทดลองเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในทะเลแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจึงได้ย้ายฐานการเพาะเลี้ยงมาที่เกาะโอกินาวาและเป็นสินค้าเด่นของเกาะ สาหร่ายที่เพาะเลี้ยงที่เกาะโอกินาวาเป็นการเพาะเลี้ยงบนบกกล่าวคือการใช้บ่อปูนในการเพาะเลี้ยง เมื่อเริ่มแรกมีการทดลองเลี้ยง โดยมี Mr.Mekaru เป็นผู้ริเริ่ม เขาใช้เวลากว่า 5 ปีในการลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จได้วิธีการเลี้ยงที่เกือบสมบูรณ์ วันแรกที่เขานำสาหร่ายไปเสนอขายให้กับตลาดท้องถิ่น ใช้เวลาทั้งวัน เขาสามารถขายได้เพียงแค่ 1 กิโลแต่ด้วยพื้นฐานความมุมานะของเขา ปัจจุบันเขาได้จัดตั้งสหกรณ์ด้วยการรวมตัวของชาวประมงท้องถิ่นที่เริ่มมีอายุมากไม่สามารถออกไปทำประมงในทะเลได้เหมือนแต่สมัยยังหนุ่มยังสาว

สหกรณ์ของเขามีสมาชิกกว่า 80 ครัวเรือน คนญี่ปุ่นเหมือนคนเอเชียทั่วไปคือทำงานจนวันตายเพราะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเป็นภาระให้กับลูกหลานและยังสามารถสร้างรายได้ ได้เข้าสังคม ได้พบปะเพื่อนฝูง  ทุกวันนี้สหกรณ์นี้ สามารถผลิตสาหร่าย ที่พร้อมจำหน่ายได้อย่างน้อยวันละ 200 กิโลกรัม ประชากรชาวญี่ปุ่นมีถึง 147 ล้านคน แน่นอนสาหร่ายย่อมไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค แน่นอนว่าราคาจึงสูงแม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังบ่นว่าราคาแพงมากในท้องถิ่นเอง มีราคาขายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2,000 บาทและเกาะโอกินาวาห่างจากเมืองโตเกียวถึง 1,600 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมเพียงแค่ทางเรือและทางอากาศ ทำให้การขนส่งมีราคาแพงขึ้น ในโตเกียวมีการซื้อขายสาหร่ายชนิดนี้กันกิโลกรัมละ 5,000 บาท

สาหร่ายเป็นอาหารพื้นฐานของคนญี่ปุ่นตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงวัยชรา ตั้งแต่เด็ก พ่อแม่มักจะทำกล่องอาหารกลางวันให้เด็กๆ นำไปทาน มักจะมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบในอาหาร จนทำให้คนญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยกับการใช้สาหร่ายในการประกอบอาหาร แต่หลายคนอาจจะคิดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าจะบริโภคสาหร่ายมากที่สุด ตามอัตราส่วนของประชากรของประเทศ แต่ในความจริงแล้ว ประเทศเกาหลีใต้ คือชนชาติที่ทานสาหร่ายเป็นอาหารมากที่สุดในโลก ส่วนผู้ที่ผลิตสาหร่ายส่งออกเป็นอันดับหนึ่งกลับไม่ใช่สองประเทศที่กล่าวมา แต่กลับเป็นประเทศจีน ที่มีแนวชายฝั่งที่ยาวที่สุดในแทบประเทศนี้ และมีการจัดการเรื่องระบบการขนส่งได้ดีกว่า ประเทศอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่แตกออกเป็นเกาะเล็ก เกาะน้อย ทำให้การขนส่งมีปัญหา แต่แน่นอน มาตรฐานการผลิตของจีน หลายคนคงทราบดีว่า มาตรฐานอาจจะไม่ได้ดีมาก หากเทียบกับประเทศญี่ปุ่น

มีการทำการศึกษา อัตราช่วงการมีชีวิตของคน ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า Life Expectancy ของคนญี่ปุ่นที่สูงอยู่แล้ว แต่คนญี่ปุ่นที่โอกินาวา มีอัตราชีวิตที่ยืนยาวเป็นอันดับ 1 ของโลก นักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เริ่มเข้ามาศึกษาถึงเหตุผล และวิธีการใช้ชีวิตของคนโอกินาวา ว่าทำไมพวกเขาถึงได้มีชีวิตที่ยาวนานกว่าชนชาติอื่น ๆ และสิ่งที่พวกเขามุ่งเข้าไปศึกษานั้นก็คือ วิธีการบริโภคของคนโอกินาวา ถึงกับมีการสร้างสูตร Okinawa Diet ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันหลายสถาบัน ได้ทำการศึกษาอย่างจริงจัง และพบว่าสาหร่ายมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สาหร่ายมีธาตุอาหารที่สำคัญที่เราไม่สามารถหามาบริโภคได้จากพืชบก และทางยุโรปเองก็เริ่มนำสาหร่ายไปเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการทำอาหาร และนำไปวิจัยเพื่อใช้รักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย

สาหร่ายพวงองุ่น ของประเทศไทยเพิ่งมีการนำเข้ามาศึกษาและมาใช้ในเชิงพาณิชย์เมื่อไม่ถึง 10 ปีมานี้กรมประมงฯ เริ่มนำสาหร่ายพวงองุ่นไปวิจัยโดยเริ่มจากการนำมาแก้ปัญหาบ่อกุ้ง(คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่บทความเพิ่มเติม)และต่อมาได้มีการนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลักที่ว่า สาหร่ายไม่ใช่อาหารพื้นฐานที่คนไทยบริโภคมาไม่ว่าตั้งแต่สมัยอยุธยา หรือก่อนนั้น จนถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีการนำสาหร่ายมาเป็นปัจจัย หรือส่วนหนึ่งใน การประกอบอาหาร และประชาชนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาหร่ายน้อยมาก โดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งทำให้พ่อค้าคนกลางบางคน ใช้ช่องว่างตรงนี้ เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ และพร้อมจะทิ้งตลาดของสาหร่ายทันที เมื่อพบว่า สาหร่ายไม่ได้ทำกำไรให้กับพวกเขาอีกแล้ว  การให้ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายจึงเป็นจุดประสงค์หลักนึง ที่ทางฟาร์มมีความตั้งใจให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาหร่ายพวงองุ่นแก่ทั้งหน่วยงานของรัฐ ประชาชน นักศึกษา อาจารย์ ที่สามารถเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับสาหร่ายพวงองุ่นไม่ว่าในเรื่องของการบริโภคสาหร่ายพวงองุ่นประโยชน์ของสาหร่าย และแหล่งที่มาของสาหร่ายมีความสำคัญอย่างไร ฯลฯ

แหล่งที่มาของ สาหร่ายพวงองุ่น สำคัญอย่างไร ?​

หากพูดถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของสาหร่ายพวงองุ่นมีความสำคัญอย่างไร เราคงต้องมอง 2 ประเด็นหลักๆคือประเด็นแรกที่กรมประมงฯได้ศึกษาและทำการวิจัยโดยนำสาหร่ายพวงองุ่นมาแก้ปัญหามลภาวะอันเกิดจากบ่อกุ้งที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำธารและไหลลงสู่ทะเลในที่สุดพอไปถึงทะเลก็ทำลายปะการัง ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย สาหร่ายพวงองุ่นสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง การทดลองจากการเอาน้ำจากบ่อกุ้งที่มีการเก็บกุ้งไปแล้ว โดยเอาน้ำที่เต็มไปด้วยสารเคมีที่มาจากอาหารกุ้งและสารเคมีต่างๆที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงกุ้งไปลงในบ่อที่เลี้ยงสาหร่ายปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานน้ำที่เติมเต็มไปด้วยสารเคมีที่อยู่ในบ่อเลี้ยงสาหร่าย เมื่อนำน้ำไปตรวจกลับกลายเป็นน้ำที่ดี สามารถสูบไปเลี้ยงกุ้งได้ทันทีและสาหร่ายก็เจริญเติบโตได้ดี

ประเด็นที่สองคือสาหร่ายต้องการแร่ธาตุในการเจริญเติบโต บางฟาร์มใช้สารเคมีอย่างปู๋ยยูเรีย บางฟาร์มใช้ปุ๋ยคอก บางฟาร์มใช้ปุ๋ยคอกในการถนอมสินค้า ก็คงหลีกหนีไม่พ้นสารเคมีที่ตกค้าง และถ้าผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจในการซื้อสาหร่ายมาบริโภคแทนที่จะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีกลัลกลายเป็นนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายแทน

บุญธิดาฟาร์มไม่เคยมีแนวคิดผลิตสาหร่ายเพื่อความร่ำรวยหรือความสำเร็จบนความทุกข์ของผู้บริโภค ปัจจุบันเราจึงได้การยืนยันจากกรมประมงฯที่ได้ออกเอกสารยืนยันการ“ทำฟาร์มแบบออร์แกนิคโดยสมบูรณ์”เราจึงมุ่งเน้นการผลิตสาหร่ายเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคมากกว่าหวังผลกำไรทางการเงิน…อ่านเพิ่มเติม

ทำไมถึงต้องเลือก "สาหร่ายพวงองุ่น บรรจุขวดจากเรา" ?

1.ตอบโจทย์ในเรื่องการจัดเก็บสาหร่าย สามารถเก็บได้นานถึง 12 เดือน

2.มีคุณภาพสูง ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา

3.สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้สม่ำเสมอ

4.ตอบโจทย์ร้านอาหารในการจัดการสาหร่ายได้อย่างถูกคุณลักษณะ

5.มีขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้องมีกระบวนการทำความสะอาดที่ถูกกรรมวิธี

6.บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสาหร่ายมีคุณภาพ  ไม่รั่วซึมได้ง่าย

7.มีผลผลิตตลอดทั้งปี สามารถหาซื้อได้ในช่วง off season

8.หากใช้ไม่หมดยังสามารถนำไปแช่ตู้เย็นและสามารถนำส่วนที่เหลือมาทำอาหารได้ตามปกติ

9.สาหร่ายพวงองุ่นบรรจุขวดสามารถเก็บได้ทุกสภาพอากาศแม้แช่ช่อง Freezer ในตู้เย็น สาหร่ายบรรจุขวดยังไม่เป็นน้ำแข็งและสามารถฟื้นคืนสภาพได้ตามปกติ

10.สามารถส่งทางไปรษณีย์ไม่มีการหดหายของน้ำหนักสาหร่ายพวงองุ่นเพราะไม่มีการคายน้ำของสาหร่าย

ประโยชน์ของ สาหร่ายพวงองุ่น

1.เป็นแหล่งรวมของวิตามินหลายชนิด(วิตามิน A,C)สร้างภูมิคุ้มกัน

2.มีไอโอดีนสูง ช่วยเรื่องไทรอยด์และป้องกันโรคคอหอยพอก

3.แมกนีเซียมสูงซึ่งจะช่วยลดระดับความดันในเลือด

4.มีเส้นใยอาหารสูงแต่เคลอรี่ต่ำ

5.มีสารต้านอนุมูลอิสระ

6.บำรุงสมองและเส้นผม

7.รักษาความชุ่มชื้นของเซลล์ผิว

8.อุดมไปด้วยวิตามิน B,C,E,K

9.มีแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อและประสาททำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10.ปริมาณไขมันต่ำให้พลังงานน้อยแต่มีคุณค่าทางอาหารสูง

ไทย2

–สาหร่ายที่มีคุณภาพควรได้รับการทำความคัดแยก

–ก่อนคัดแยกควรพักสาหร่ายให้แข็งแรงก่อนอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อให้แข็งแรงพอที่จะรับการคัดแยก

–หลังจากการคัดแยก ต้องทำความสะอาดด้วยระบบ skimming และพักฟื้นด้วยการกลับไปแช่ในน้ำทะเลที่กรองจนใสอีกอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

–4 วันในการจัดการโดยมีการคัดแยกพวงสาหร่ายพัก 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทำการ Skimming 12-18 ชั่วโมงและพักอีกอย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพื่อรักษาแผลที่เกิดจากการคัดแยก… อ่านเพิ่มเติม (ขั้นตอนต่างๆในการจัดการกับผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่นของบุญธิดาฟาร์ม)