กิจกรรม

นั่งเรือชมวาฬบรูด้า

สปาเกลือ

เก็บหอย

ชมนาเกลือ

ปลูกป่าโกงกาง

ชมรังนกนางแอ่น

ขี่จักรยาน

ละเลงโคลน

ปลูกป่าชายเลน